Ovo je 5 najtežih jezika za naučiti

Na svijetu postoji više od 5000 različih jezika. Neki od njih su veoma jednostavni za naučiti dok su neki zaista jako komplikovani da ih jedva ko uopšte želi naučiti.

Islandski jezik

Islandski jezik je jezik veoma arhaičnog vokabulara i ima jako tešku gramatiku. Jedan je od najtežih jezika za izgovor. Za mnoge islandske foneme nema sličnih u engleskom jeziku pa ih pravilno izgovaraju samo nosioci tih jeika. Govore ga samo stanovnici Islanda i manje grupe islandskih iseljenika što je negdje oko 300 000 ljudi.

Abhaski jezik

Abhaski jezik se govori na sjeverozapadu Kavkaza. Ovim jezikom govori više od 100 000 ljudi. Abhaski književni jezik ima 58 suglasnika i samo 3 samoglasnika. Ostali samoglasnici su u pismu predstaljeni odvojenim slovima, ali se formiraju zajedno sa drugim suglasnicima i samoglasnicima.

Navaho jezik

Navaho je maternji jezik indijskog naroda na području sjeverno od Meksika. Prema popisu iz 2010. godine to je oko 90 000 pripadnika. Najteži dio ovog jezika jesu glagolske forme, koje čini osnova na koju se dodaju prefikci. Pored samoglasnika i suglasnika u jeziku postoje još 4 tona, visoki, niski, uzlazni i silazni. Američka tajna organizacija i vojska su koristili navaho jezik kako bi šifrirali informacije u Drugom svjetskom ratu.

Eskimski jezik

Eskimski jezik ima 63 vremena. Padeže mijenjaju dodavanjem prefiksa i sufiksa na gotovo 200 različitih načina. U eskimskom jeziku se riječi opisno formiraju pa umjesto riječi “internet” koristi se termin “putovanje kroz slojeve”. Ovaj jezik je ušao u Ginisovu knjigu rekorda kao najteži sistem znakova.

Baskijski jezik

Baskijski jezik je najstariji u Evropi. Njime govori i piše oko 700 000 ljudi. Ovo stanovništvo živi na sjeveru Španije i jugu Francuske. Ovaj jezik ima 24 padeža, a riječi se mijenjaju pomoću prefiksa i sufiksa. Također se koristio za šifriranje informacija u Drugom svjetskom ratu.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.